Інформація про центр

Українсько-Азербайджанський освітньо-культурний центр у Житомирському державному технологічному університеті створено за наказом ректора ЖДТУ № 328б від 10 листопада 2015 року.

Діяльність центру спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва університету в науковій, освітянській, культурній та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування ЖДТУ, створення основ для співробітництва з освітянськими закладами та науковими установами Азербайджанської Республіки, міжнародними організаціями, фондами.

Наказ про створення центру
Положення про Українсько-Азербайджанський освітньо-культурний центр